ลมหนาวมาแล้วนะ

ลมหนาวมาแล้วนะ

เรื่องโดย นายสุรศักดิ์ อาภาสกุล Team Content www.thaihealth.or.th

ให้สัมภาษณ์โดย  รอ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ ทีมแพทย์จิตอาสา แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว

ภาพประกอบโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content  www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

ลมหนาวมาแล้วนะ thaihealth

ลมหนาวมาแล้ว! ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา

ซึ่งในช่วงฤดูหนาวเป็นฤดูที่ทำใครหลายๆคนป่วยกันได้ง่าย จึงเป็นช่วงที่ทุกคนต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาเยือนอาจทำให้หลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย ๆ  ดังนั้นทางที่ดีเราก็ควรจะเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวเพื่อให้มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค

ลมหนาวมาแล้วนะ thaihealth

รอ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ หรือ หมอเกมส์ ทีมแพทย์จิตอาสา แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว เล่าถึงโรคที่พบในช่วงฤดูหนาวและการดูแลตนเองว่า โรคที่จะพบในช่วงฤดูหนาวได้แก่ โรคปอด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และ โรคมือ เท้า ปาก สำหรับโรคที่เกี่ยวกับโรคปอด ในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ซึ่งจะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เวลาออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน

ส่วนเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงโรคที่ตามมาคือ โรคไข้หวัด ที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยสามารถป้องกันได้จากการสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน กินร้อน ช้อนกลาง และควรล้างมือบ่อยๆ ส่วนกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ หรือ บุคคลที่มีโรคประจำตัวจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ๆ และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีการปรุงสุก และสะอาด  ส่วนโรคหัด ก็เกิดจากเชื้อไวรัส มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูหนาว ซึ่งจะพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็ก ควรให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน และในส่วนของโรคมือ เท้า ปาก จะพบบ่อยในกลุ่มเด็ก ผู้ปกครองและครูจะต้องสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก  ถ้าพบว่าเด็กมีอาการผิดปกติ ให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที

ลมหนาวมาแล้วนะ thaihealth

รอ.นพ.อดุลย์ชัย เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงฤดูหนาวด้วยว่า ในช่วงฤดูหนาวควรมีการสวมเสื้อผ้าที่หนาๆ พร้อมทั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่  มีการปรุงสุก และสะอาด เลือกรับประทานผลไม้เยอะขึ้น ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดื่มน้ำมาก ๆ พร้อมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องจากอาจไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งของต่าง ๆ ถ้าหากผิวแห้งแนะนำให้ทาโลชั่น และตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นว่ามีการติดตั้งที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้สำหรับความเชื่อเรื่องการดื่มเหล้าช่วยคลายหนาวได้ เป็นความเชื่อที่ผิด ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

อย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดี จะลดโอกาสการเจ็บป่วยลง ทุกคนควรหมั่นคอยดูแลสุขภาพตลอดเวลา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยากเห็นทุกคนสุขภาพดี เพียงแค่ปฏิบัติตามหลัก “3 อ. 2 ส.” ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ได้มากขึ้นแล้ว

Cr. thaihealth.or.th