ปล่อยปลา

ปล่อยปลา

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 เศษๆ ข้าพเจ้านายนิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ และพี่ๆ ญาติๆ และ คนไข้ทั้งหลายที่บริจาคเงินร่วมทำบุญกับข้าพเจ้า, และมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ไว้แล้ว
โดยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความศรัทธาตั้งมั่นทั้งกาย วาจา และใจ ที่บริสุทธิ์ อันปราศจากมลทินทั้งปวงแล้ว, ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปซื้อปลาที่ตลาดจังหวัดนนทบุรีที่เขาขายให้กับคนเพื่อนำไปฆ่า, โดยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ซื้อสัตว์ทั้งหลายเพื่อนำไปปล่อยโดยไถ่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นคือปลาช่อน 12 กิโลกรัมกว่าๆ และเต่านา 2ตัว และนำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปปล่อยที่ บึงในกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบอกกับทุกๆท่านให้ทราบในผลบุญนี้, และขอเชิญทุกๆท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยครับ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ