ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ร่วมกับ จิรเวชชาญไชย คลินิกการแพทย์แผนไทย

จะจัดกิจกรรมในโครงการปลูกป่าชายเลน

ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 น.

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) สมุทรปราการ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ท่านใดมีความประสงค์จะไปเข้าร่วมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้กรุณาแจ้งความจำนงผ่านทาง แชท หรือ โทร. 02-1473-121 ก่อนวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้โดยการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ได้ (ไม่จำกัดจำนวน) ที่เลขบัญชี 111-2-44844-2

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

เมื่อท่านบริจาคแล้วกรุณาแจ้งชื่อไว้ในแชท

และขอผลบุญแห่งการทำความดีในครั้งนี้ช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต และมีสุขภาพที่ดีตลอดไป