ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

๕ เมษายน

วันคล้ายวันประสูติ

ทูลกระหม่อมหยิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส