ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร