บริจาคน้ำดื่มแก่ โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี

บริจาคน้ำดื่มแก่ โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส ได้บริจาคน้ำดื่ม ยู.โอเค เป็นจำนวน 120 โหล โดยมอบหมายให้คุณวิสุทธิ์ และคุณเติมทิพย์ สมใจ ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส เป็นผู้นำน้ำดื่ม ยู.โอเค ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านรองนายก อบจ.นนทบุรี ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา        เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม ไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลสนาม ขอบอกบุญกับทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย