ปล่อยปลา

ปล่อยปลา

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 16.00 เศษๆ, มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส โดยข้าพเจ้านายนิธิวัสตร์ โฆษิตจิรโชติ และพี่ๆ ญาติ,และ คนไข้ทั้งหลาย มีคุณวีระ วารัญญานนท์ และอาจารย์วารุนี และอาจารย์วิสุทธิ์ สมใจ ที่บริจาคเงินร่วมทำบุญกับข้าพเจ้า
โดยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความศรัทธาตั้งมั่นทั้งกาย วาจา และใจ ที่บริสุทธิ์ อันปราศจากมลทินทั้งปวงแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปซื้อปลาที่ตลาดที่เขาขายให้กับคนเพื่อนำไปฆ่าโดยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ซื้อสัตว์ทั้งหลายเพื่อนำไปปล่อยโดยไถ่ชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นคือปลาช่อน จำนวน 33.5 กิโลกรัม, ปลาหมอไข่ 2.8 กิโลกรัม ปลาหมอจำนวน 83 ตัว และหอยขม จำนวน 6.2 กิโลกรัม และนำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปปล่อยที่คลอง บางกอกน้อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบอกกับทุกๆท่านให้ทราบในผลบุญนี้ และขอเชิญทุกๆท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยครับ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ