วันคล้ายวันประสูติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส