วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้