บริจาคเข้า โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา

100 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริจาคเข้า โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา

มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  มีวัตถุประสงค์ จัดทำ “ โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา “ กับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดโอกาส และมีปัญหาทางครอบครัว โดยทาง มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  พร้อมให้ ทุนสนับสนุน ด้านการศึกษา

  • ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเงิน  1,000  บาท
  • ทุนการศึกษารายเดือน ๆ ละ  1,000 – 1,500  บาท

  เด็กนักเรียนคนใด มีปัญหาและขาดแคลน  และต้องการให้ ทางมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  สนับสนุนใน “โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทุนด้านการศึกษา” ทุกท่านสามารถ ร่วมบริจาคเข้าโครงการได้ ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป