เชื้อรา

เตือน!! แก้วเก็บความเย็น เสี่ยงสะสมเชื้อโรคและเชื้อรา

เตือน!! แก้วเก็บความเย็น เสี่ยงสะสมเชื้อโรคและเชื้อรา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ