วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ