Project together to help plant trees on good days And important days of life

20 ฿

Project together to help plant trees on good days And important days of life

Categories: ,

Description

” โครงการ ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันดีๆ และวันสำคัญของชีวิต “

โครงการเรื่องการส่งเสริม การปลูกป่า ลดสภาวะโรคร้อน เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม

  ในปี 2561 ที่ผ่านมา  สถานการณ์ป่าไม้ของโลก มีสภาวะที่เลวร้ายและแย่ลงทุกปี และมีผลสำรวจล่าสุดว่า  พื้นที่ป่า ต้นไม้ ทั่วโลกมีจำนวนน้อยลงอย่างมาก  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พยายามพัฒนาและสร้างตัวทางเศรษฐกิจ และยังพบด้วยว่า ตัวการทำลายป่าอันดับต้นๆ คือ อุตสาหกรรมกระดาษและเหมืองแร่

  ข้อมูลที่ได้จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) มีการเก็บข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี 1990-2015 ประมวลผลจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งพื้นที่ป่าในที่นี้หมายถึง พื้นที่ที่มีต้นไม้ปลูกหรือขึ้นเอง สูงอย่างน้อย 5 เมตร เป็นไม้ยืนต้นทั้งในป่าไม้เสื่อมโทรม ไม่เสื่อมโทรม และพื้นที่ทางการเกษตร เช่น สวน ระบบวนเกษตร ต้นไม้ในสวนสาธารณะ หรือกระทั่งสวนปลูกในบ้าน เพื่อดูว่าในรอบ 25 ปี สถานการณ์ป่าไม้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง

  ตัวเลขสถานการณ์จำนวนต้นไม้ที่ประเมินไว้สิ้นสุดแค่ในปี 2015 หากในรอบปี 2017 ที่ผ่านมา สถานการณ์ป่าไม้ไม่ได้ดีไปกว่าเดิม ดังที่ นายโอริออน ครูซ (Orion Cruz) รองผู้อำนวยการ ด้านนโยบายป่าไม้และสภาพภูมิอากาศแห่ง Earth Day Network องค์กรเกี่ยวกับป่าไม้ กล่าวว่า “มันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก”  เพราะอัตราการตัดไม้ หรือป่าไม้เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะป่าในประเทศเขตร้อน  ซึ่งตัวการที่เร่งการทำลายป่าที่สุดคือ การตัดไม้เพื่อป้อนอุตสาหกรรมกระดาษ การตัดถนนเพื่อเบิกทางเข้าป่าไปทำเหมืองแร่ และธุรกิจเกี่ยวกับป่าไม้อื่นๆ

  รอด เทย์เลอร์ (Rod Taylor) ผู้อำนวยการด้านโครงการเกี่ยวกับป่าไม้แห่ง WRI และเอมี่ สมิทธ์ ( Amy Smith) แห่ง World Wildlife Fund กล่าวตรงกันว่า ผลกระทบจากการทำลายล้างพื้นที่ป่าที่ชัดเจนที่สุดคือ ความหลากหลายทางธรรมชาติที่จะหายไป บ้านของสัตว์ทั้งหลายถูกทำลาย และจะค่อยตายไปอย่างช้าๆ เพราะขาดแคลนอาหาร ระบบนิเวศเปลี่ยน และเมื่อถึงเวลานั้นผู้ที่ได้รับกระทบต่อมาก็คือคน โดยเฉพาะคนท้องถิ่นหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าซึ่งจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ป่าเหล่านั้นถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม โดยที่คนท้องถิ่นไม่มีสิทธิหรืออำนาจในการต่อรอง

  คำว่า  ต้นไม้ หมายถึงอะไร ตามความหมายของพจนานุกรม ( ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ) ต้นไม้  คือ คำรวมเรียก พืชทั่วไปโดยปรกติ ชนิดมีลำตัว ใช้ในความหมายที่แคบกว่า คำว่า ต้น หมายถึง พืชชนิดที่มีลำตัวใหญ่มีกิ่งแยกออกไป ประโยชน์ของต้นไม้ มีดังนี้

1. ช่วยเพิ่มออกซิเจน ทำให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งการสูดดมอากาศบริสุทธิ์จะส่งผลดีต่อสุขภาพ
2. ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้ภาวะเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
3. เป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่าซึ่งมีผลดีต่อระบบและกลไกของระบบนิเวศวิทยา  และ เป็นร่มเงา ให้ความร่มรื่น และแหล่งอาหารที่สำคัญแก่ สัตว์ป่า
4. ผลของต้นไม้หลากหลายชนิด สามารถนำมารับประทานได้ และยังสามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้
5.เป็นแหล่งต้นน้ำ เนื่องจากบริเวณรากของต้นไม้ เป็นที่ดูดซับน้ำ และแร่ธาตุต่างๆ
6. รากของต้นไม้ที่ขึ้นเติบโต จะทำให้มีความสามารถที่ทำการยึดหน้าดิน ทำให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิวดิน ป้องกันการพังทลายจากการเกิดดินถล่มได้
7. ต้นไม้สามารถเป็นแนวป้องกัน การเกิดน้ำท่วม  เนื่องจาก เมื่อเกิดสภาพที่น้ำเกินสมดุล ท่วมลงมาจากยอดเขา จะมีแนวป่า ต้นไม้ ช่วยบรรเทาและชะลอความรุนแรงของน้ำได้ จากสภาวะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม
8.  การได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ มากๆ เป็นการช่วยให้ส่งเสริมต่อสภาพจิตใจ ที่ดี ทำให้มีความสบายใจ  เพราะการปลูกต้นไม้นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดประโยชน์ที่ดีทางอ้อม ต่อระบบนิเวศ

  จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของโลก ที่เกิดขึ้นกับป่าไม้และจำนวนต้นไม้ที่ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบอย่างมาก กับสภาวะของอากาศ ที่เกี่ยวกับการเกิดภาวะโลกร้อน และมีผลกระทบที่เป็นอันตรายเกิดแก่มนุษย์    ทำให้  มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  จึงมีแนวความคิด และดำเนินการ โครงการปลูกต้นไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วย รณรงค์ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะแบ่งปัน และช่วยบรรเทา ปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน   โดยเล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นอย่างมาก

  โดยมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส   ดำเนิน  ” โครงการ ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันดีๆ และวันสำคัญของชีวิต “ โดยรณรงค์ให้มีการทำความดี  โดยการช่วยร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันดีๆ และวันสำคัญของชีวิต  เช่น ในวันครบรอบคล้ายวันเกิด  ท่านสามารถร่วมปลูกต้นไม้กับเราได้ โดยกำหนดจำนวนได้  ตั้งแต่

  • หนึ่งต้น ใน ราคาต้นละ 20 บาท  หรือหลายๆต้น หรือจำนวนเทียบเท่าจำนวนอายุ ในวันเกิด เช่น อายุ  20  ปี ร่วมปลูกต้นไม้  20 ต้น บริจาคเงิน  400 บาท

โดยร่วมกันบริจาคเงิน เข้าบัญชี   ในนาม มูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน  บัญชีออมทรัพย์  สาขา ถนนติวานนท์  บัญชีเลขที่ 111-2-44814-5
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บัญชี ออมทรัพย์ สาขานนทบุรี   บัญชี เลขที่

ต้นไม้ที่ปลูกมี กล้าไม้ ต่างๆ เช่น ไม้พยุง ไม้ยางนา ไม้แดง  มะขามป้อม อื่นๆ

ท่านใดที่ร่วมบริจาค การปลูกต้นไม้  แล้วต้องการแจ้งที่อยู่สามารถแจ้ง ชื่อ นามสกุล    ที่อยู่ ..เบอร์โทร ติดต่อได้ และถ้าทางโครงการจะนำต้นไม้ไปปลูกจะได้แจ้งกลับ ให้ท่านได้รับทราบ  และถ้าท่านใดมีเวลาและสะดวกจะได้ไปร่วมในกิจกรรมร่วมกันกับทางมูลนิธิมิลเลี่ยนแฮนด์ส  ในการปลูกต้นไม้ต่อไป